Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben har som formål at skabe sportslige og sociale relationer under uhøjtidelige og afslappede former. 

På onsdage kan du uden tilmelding deltage i den ugentlige senior-turnering. Boldene bliver blandet ved lodtrækning.

Seniorklubbens turneringsplan viser årets planlagte arrangementer. Desuden kan du orientere dig om udflugter, venskabsmatcher og andre aktiviteter. 

Rejseudvalget arrangerer oplevelsesrige matchture til udlandet. Turene veksler mellem fly- bus- eller kør-selv.

Du kan desværre ikke straks blive medlem af SeniorKlubben, men du kan blive skrevet på en vente-liste. 

Savner du yderligere oplysninger, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne.

HUSK

Fra 2. nov. 2022 skal dit scorekort være afleveret til turneringsledelsen senest kl. 08.35 onsdag morgen, gerne før.

Næste arrangement

Der er ikke flere i 2022.

Næste udflugt

Vi har ikke flere udflugter i 2022.

For 2023 er der indgået aftaler på følgende udflugter:
Hammel Golfklub: 10. maj
Brande Golfklub: 21. juni
Fredericia Golfklub: 30. aug.

Nyheder fra Seniorudvalget

Vi ønsker alle medlemmer en
GLÆDELIG JUL
og et GODT NYTÅR
med ønsket om mange gode golftimer i 2023.

UDVALGET

Konto nummer

Seniorklubbens bankkonto hos Nordea nr.:
Reg. nr. 1944, konto 6277929404

Skal anvendes ved alle indbetalinger til Senior-Klubben. Husk tekst.

Optagelse på ventelisten

Du sender pr. mail dit medlems-nr., navn, adresse, mailadresse, mobilnummer, Hcp, tlf.nr. samt fødseldag/år, til Erling Rovelt:
erlingrovelt44@gmail.com
Du skal være fuldgyldig medlem af golfklubben.
Derefter optages du på ventelisten.

Til medlemmerne

Vi spiller i 2 rækker i vintersæson 2022-23:
A-rækken: 0,0 - 27,9
B-rækken: 28,0 - 54,0

Husk at skrive korrekt række på dit scorekort.