Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben har som formål at skabe sportslige og sociale relationer under uhøjtidelige og afslappede former. 

På onsdage kan du uden tilmelding deltage i den ugentlige senior-match. Boldene bliver blandet ved lodtrækning.

Seniorklubbens turneringsplan viser årets planlagte arrangementer, og du kan orientere dig om udflugter, venskabsmatcher og andre aktiviteter. 

Rejseudvalget arrangerer oplevelsesrige matchture til udlandet. Turene veksler mellem fly- bus- eller kør-selv.

Savner du yderligere oplysninger, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne.

HUSK

Myndighedernes bestemmelser om covid-19 for golfklubber - med deraf følgende begrænsninger - skal fortsat respekteres af os alle.

Næste arrangement

Oplyses senere.

Næste udflugt

Planlagt til: Tange Sø Golfklub, den 16. juni 2021, og til Randers Fjord Golfklub den 25. aug. 2021.

Nyheder fra Seniorudvalget

07.12.20: Med baggrund i myndighederens bestemmer er alle turneringer AFLYST til den 28.02.2021. Vi har fortrinsret til at booke tider i golfbox onsdag formiddag, jf. mail. Ledige tider frigives til alle klubmedlemmer
fra tirsdag.

Konto nummer

Seniorklubbens bankkonto hos Nordea nr.:
Reg. nr. 1944, konto 6277929404

Skal anvendes ved alle indbetalinger til Senior-Klubben. Husk tekst.

Optagelse på ventelisten

Du sender pr. mail dit medlems-nr., navn, adresse, mailadresse, mobilnummer, Hcp, tlf.nr. samt fødseldag/år, til Erling Rovelt:
erlingrovelt44@gmail.com
Dereter optages du på ventelisten.

Til medlemmerne

Generalforsamlingen den 28.10.2020 er AFLYST, og udsat til senere i 2021. Yderligere information kommer senere.

Vi beder dig afvente med kontingentbetaling for 2021, indtil godkendelse
af beløbet på generalforsamlingen.