Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben har som formål at skabe sportslige og sociale relationer under uhøjtidelige og afslappede former. 

På onsdage kan du uden tilmelding deltage i den ugentlige senior-match. Boldene bliver blandet ved lodtrækning.

Seniorklubbens turneringsplan viser årets planlagte arrangementer, og du kan orientere dig om udflugter, venskabsmatcher og andre aktiviteter. 

Rejseudvalget arrangerer oplevelsesrige matchture til udlandet. Turene veksler mellem fly- bus- eller kør-selv.

Savner du yderligere oplysninger, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne.

HUSK

Sidste frist for aflevering af scorekort i vintersæsonen er kl. 8.35

Næste arrangement

Der henvises til Vinterplanen under Turneringsplan. Vintergolf 2017/18

Næste udflugt

Den næste udflugt bliver 16. maj, hvor vi skal til Tange Sø.

Match resultat

Resultaterne kommer igen ved sommerturneringens start.

Konto nummer

Seniorklubbens konto nr.:

Bankforbindelse Nordea

Reg. nr. 1944

Konto 6277929404

Optagelse på ventelisten

Fremsend dit medlems-nummer, navn, adresse, mailadresse, mobilnummer, Hcp-handicap og fødseldag/år, til
rovelt@post10.tele.dk

Til vores medlemmer

Vi er ved at finde en ny måde for indmelding til seniorklubben for nuværende medlemmer. Der kan IKKE tilmeldes endnu. Det er kun en prototype.