Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben har som formål at skabe sportslige og sociale relationer under uhøjtidelige og afslappede former. 

På onsdage kan du uden tilmelding deltage i den ugentlige senior-match. Boldene bliver blandet ved lodtrækning.

Seniorklubbens turneringsplan viser årets planlagte arrangementer, og du kan orientere dig om udflugter, venskabsmatcher og andre aktiviteter. 

Rejseudvalget arrangerer oplevelsesrige matchture til udlandet. Turene veksler mellem fly- bus- eller kør-selv.

Savner du yderligere oplysninger, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne.

HUSK

Sidste frist for aflevering af scorekort hver onsdag morgen er kl. 08.20, gældende fra 2. oktober 2019. Der er gunstart kl. 08.45.

Gældende indtil vintersæsonen, med start den 6. november 2019.

Næste arrangement

Vi spiller om "Ansgar Pokalen" den 9. oktober 2019.

Der afholdes generalforsamling, den 30. oktober 2019 i klubhuset.
Opslag følger senere.

Næste udflugt

Der er ikke flere udflugter i 2019

Nyheder fra Seniorudvalget

Der er ny fordeling af handicap, gældende fra onsdag d. 8/5/2019.
A rækken: 00,0 - 21,9
B rækken: 22,0 - 28,9
C rækken: 29,0 - 45,0

Konto nummer

Seniorklubbens bankkonto hos Nordea nr.:
Reg. nr. 1944, konto 6277929404

Skal anvendes ved alle indbetalinger til Seniorklubben

Optagelse på ventelisten

Du sender pr. mail dit medlems-nr., navn, adresse, mailadresse, mobilnummer, Hcp, samt fødseldag/år, til Erling Rovelt:
erlingrovelt44@gmail.com

Til medlemmerne

Indbydelse til generalforsamlingen den 30. oktober er lagt på hjemmesiden under "Kend din klub". Dagsorden og regnskab vil komme samme sted senere.