Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben har som formål at skabe sportslige og sociale relationer under uhøjtidelige og afslappede former. 

På onsdage kan du uden tilmelding deltage i den ugentlige senior-match. Boldene bliver blandet ved lodtrækning.

Seniorklubbens turneringsplan viser årets planlagte arrangementer, og du kan orientere dig om udflugter, venskabsmatcher og andre aktiviteter. 

Rejseudvalget arrangerer oplevelsesrige matchture til udlandet. Turene veksler mellem fly- bus- eller kør-selv.

Savner du yderligere oplysninger, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne.

HUSK

Myndighedernes bestemmelser om covid-19 for golfklubber - med deraf følgende begrænsninger - skal fortsat respekteres af os alle.

Næste arrangement

Vi spiller en forsinket Åbningsturnering den 5. aug. 2020. Tilmelding i golfbox åbner den 19.06.20. Se opslag på hjemmesiden under fanen "MatchOpslag".

Næste udflugt

Vi forventer at fastholde vores udflugt til Brande Golfklub den 26. aug. 2020. Se under match-opslag.

Nyheder fra Seniorudvalget

Sommerferien er afsluttet. Vi starter igen den 5. aug. 2020 med vores "Åbningsturnering".
Ved overgang til det nye WHS-handicap opfordrer DGU os til, at indberette minimum 20 scorekort i 2020.

Konto nummer

Seniorklubbens bankkonto hos Nordea nr.:
Reg. nr. 1944, konto 6277929404

Skal anvendes ved alle indbetalinger til Seniorklubben

Optagelse på ventelisten

Du sender pr. mail dit medlems-nr., navn, adresse, mailadresse, mobilnummer, Hcp, samt fødseldag/år, til Erling Rovelt:
erlingrovelt44@gmail.com
Ny opdateret venteliste pr. 01.03.20 kan ses på hjemmesiden.

Til medlemmerne

NYT FRA REJSEUDVALGET:
Rejseudvalget arbejder i øjeblikket med Århus Charter om at arrangere en tur til Madeira til foråret 2021. Nærmere info senere på året.
Ester Pedersen