Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben har som formål at skabe sportslige og sociale relationer under uhøjtidelige og afslappede former. 

På onsdage kan du uden tilmelding deltage i den ugentlige senior-match. Boldene bliver blandet ved lodtrækning.

Seniorklubbens turneringsplan viser årets planlagte arrangementer, og du kan orientere dig om udflugter, venskabsmatcher og andre aktiviteter. 

Rejseudvalget arrangerer oplevelsesrige matchture til udlandet. Turene veksler mellem fly- bus- eller kør-selv.

Savner du yderligere oplysninger, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne.

HUSK

Der er fortsat åben for tilmelding til "Rejseudvalget"s kør-selv-tur til Tyskland. Se under "Rejser".

Næste arrangement

Venskabsturnering mod Skanderborg, den 11. aug. 2021. Se yderligere information under Match opslag.

Næste udflugt

Planlagt til: Randers Fjord Golfklub den 25. aug. 2021, og Tange Sø den 15. sept. 2021.

Nyheder fra Seniorudvalget

Da coronarestriktionerne nu er afsluttet, har vi afholdt "Åbningsturnering" den 16. juni 2021 i strålende vejr.

Du skal selv indtaste dit scorekort på turneringsdagen, og derefter godkendes scoren af din markør.

Konto nummer

Seniorklubbens bankkonto hos Nordea nr.:
Reg. nr. 1944, konto 6277929404

Skal anvendes ved alle indbetalinger til Senior-Klubben. Husk tekst.

Optagelse på ventelisten

Du sender pr. mail dit medlems-nr., navn, adresse, mailadresse, mobilnummer, Hcp, tlf.nr. samt fødseldag/år, til Erling Rovelt:
erlingrovelt44@gmail.com
Du skal være fuldgyldig medlem af golfklubben.
Derefter optages du på ventelisten.

Til medlemmerne

Vi holder sommerferie hele juli og begynder igen onsdag d. 4. august.