Udvalgsmedlemmer

Formand:

John Rohde-Madsen 25244160

jr-m@post.tele.dk


Næstformand:

Lotte Hvenegaard Jensen 86 55 81 35/40 92 81 67 lotte040742@gmail.com


Kasserer:

Birtha Bjerregaard Pedersen 23 21 89 04 ibogbirtha@gmail.com


Sekretær:

Marianne Lienløft 30 27 83 40 lienhoft@profibermail.dk 


Øvrige medlemmer:

Jørgen Jørgensen 40 35 52 40 gjj@stofanet.dk 
Thorkild Tosti Clausen  50 98 69 88 Tosti@profibermail.dk 
Erling Rovelt  86543111/40743110 erlingrovelt44@gmail.com


Kontakt til bestyrelse og baneudvalg for Odder Golf Klub:

John Rohde-Madsen  Lotte Hvenegaard Jensen 


Revisor:

Hans B. Hansen


Udvalget for udenlandske oplevelser:

 Se under rubrikken: Rejseudvalget