Generel info

Baneinformation:

På Odder Golfklub -og Seniorklubbens hjemmeside finder du Information om eventuel banelukning, aflysning af match eller for eksempel et krav om, at der kun må bruges bærebag.

Betaling:

Al betaling i forbindelse med årskontingent, udflugter, venskabsmatcher og interne arrangementer skal ske via overførelse til Netbank på Seniorklubbens konto i Nordea.

Reg. nr. 1944 konto nr. 6277 9294 04

Husk: medl. nr. (først) og match navn (sidst) og navn, hvis der er plads.

Kontingent 2020-2021 er 400kr. per person.

For medlemmer, der ikke kan benytte Netbank, betales kontant til kasseren eller et udvalgsmedlem.

Uanset hvilken betalingsform skal beløbet være indbetalt senest èn uge før udflugter, venskabsmatcher og andre arrangementer. Sidste frist for indbetaling af årskontingent fremgår af indmeldelsesblanketten.

Tilmelding:

Tilmelding til udflugter, venskabsmatcher og andre arrangementer skal ske via Golfbox. Tilmelding er muligt 3 uger før - og indtil senest èn uge før matchen afholdes (onsdag kl. 23.00) Startlisten offentliggøres senest dagen før matchen kl. 9.00.

Leje af Buggy:

I forbindelse med udflugter, venskabsmatcher (hjemme og udebane) reserveres buggy på golfbox i forbindelse tilmelding.

Betaling afregnes direkte med besøgsklubben uden Seniorklubbens medvirken.

I tilfælde af for få buggies gælder ”først til mølle” princippet.

 

Navneskilt:

Husk dit navneskilt i forbindelse med venskabsmatcher.

 

Seniorklubben i Odder Golfklub


opdateret af Hans Henrik Conrad d. 14 jan 2020